top of page
  • Writer's pictureАнђела Петровски

Mužlja

Updated: Dec 5, 2023

Mužlja is located in the Middle Banat district, in the province of Vojvodina, in the Republic of Serbia. It is XIV. the local community of the City of Zrenjanin.


It is located on the right side of the Begeja River, 5 km from the center of Zrenjanin, on a territory of 450 ha, at an average altitude of 78 m. In 2023, Mužlja celebrates 130 years of existence.


After the Austro-Hungarian-Turkish war, this area remained sparsely populated amid war destruction and epidemics. The melioration of the old stream of Begej created the conditions for agricultural management. The state treasury owned the land and was administered by the Ministry of Agriculture in Budapest. This land was leased to ranchers for decades, who kept large herds of cattle and sheep grazing here.


The first settlers of Mužlje arrived on the field in the summer of 1890. Here they came across a wasteland, where there was nothing but weeds and bushes. But that's why the whole area was divided into parcels with Austro-Hungarian precision, and plots for the construction of schools, churches, and municipal houses were also drawn.


On Saturday, July 1, 2023, members of the Association of Family Farms "Cluster Fokus", civil organizations, and the Mužlja Local Community Council organized the 40th jubilee event "Harvest Days" in the wheat field, which is located near Sunča Jezero.

The aim of the event is to continue the decades-long tradition, to express gratitude for the daily bread, and to pass on harvest customs to future generations as faithfully as possible.My name is Dragan Leles. I was born in 1965. I live in the city of Zrenjanin, Serbia. Photography has been my passion for a long time. I record happy, sad, everyday moments of our life. I like to make people happy because one smile is enough. I have been a member of Photo Club CD13 Zrenjanin since 2014.Photo and text by Dragan Leleš 


Mužlja se nalazi u Srednjebanatskom okrugu, u pokrajini Vojvodine, u Republici Srbiji. Ona je XIV. mesna zajednica Grada Zrenjanina.


Nalazi se na desnoj strani reke Begeja, 5 km od centra Zrenjanina, na teritoriji od 450 ha, na prosečnoj nadmorskoj visini od 78 m. Ove 2023. godine Mužlja slavi 130 godina postojanja.


Posle Austrougarsko-Turskog rata, usred ratnih razaranja i epidemija, ovo područje je ostalo slabo nastanjeno. Meliorizacijom starog toka Begeja stvoreni su uslovi za poljoprivredno gazdovanje. Zemlja je bila u vlasništvu državne blagajne i pod upravom Ministarstva zemljoradnje u Budimpešti. Ovo zemljište je decenijama davano u zakup stočarima, koji su ovde držali velika stada goveda i ovaca na ispaši.


Prvi doseljenici Mužlje stigli su na teren leta 1890. godine. Ovde su naišli na pustaru, gde sem korova i šiblja ničega nije bilo. Ali zato celo područje je bilo rasparcelisano austrougarskom preciznošću, bile su ucrtane i parcele za gradnju škole, crkve, opštinske kuće.


Članovi Udruženja porodičnih gazdinstava „Klaster Fokus”, civilne organizacije i Savet Mesne zajednice Mužlja organizovalo je u subotu, 1. Jula 2023, jubilarnu 40. po redu manifestaciju „Žetelački dani” na žitnom polju, koji se nalazi blizu Sunčanog jezera.

Cilj manifestacije jeste nastavak višedecenijske tradicije, iskazivanje zahvalnosti za hleb svakidašnji i što vernije prenošenje žetvenih običaja na buduća pokolenja.Moje ime je Dragan Leleš. Rođen sam 1965.godine. Živim u gradu Zrenjanin, Srbija. Fotografija je moja strast već dugo. Beležim srećne, tužne, svakodnevne trenutke našega života. Volim da usrećim ljudi, jer dovoljan je jedan osmeh. Član sam Foto kluba CD13 Zrenjanin od 2014.godine.
Photo and text by Dragan Lelešbottom of page